Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

2005 Costas Gavardinas, 'A Blueprint for the Next Generation Internet'. MSc Thesis, Imperial College London, September 2005, London, United Kingdom  

Costas Gavardinas, Fotis Fotopoulos, Peter Gijsbers and Roger Moore, 'OpenMI: A Standard Interface for Linking Environmental Models'. In Hrebicek, J., Racek, J. (eds), Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection (EnviroInfo 2005), Brno, Czech Republic, p. 486-490, 2005 .

EnviroInfo 2005 Paper
[23KB]
Huub Scholten, Ayalew Kassahun, Jens Christian Refsgaard, Theodore Kargas, Costas Gavardinas, and Adrie J.M. Beulens, 'A methodology to support multidisciplinary model-based water management'. Environmental Modelling and Software (accepted)
EMS Journal
[20KB]

2004
Ayalew Kassahun, Huub Scholten, George Zompanakis and Costas Gavardinas,
'Support for model based water management with the HarmoniQuA Toolbox',
International Environmental Modelling and Software Society, iEMSS 2004, Osnabrück, Germany
iEMSS Paper
[91KB]
Δημήτριος Αλεξάνδρου, Κωνσταντίνος Γκαβαρδίνας, Παναγιώτης Γκουβάς
'Υπηρεσίες βασισμένες στην τοποθεσία σε ασύρματα τοπικά δίκτυα ',
Διπλωματική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτέχνιο, Ιούλιος 2004, Αθήνα
Diploma Thesis Abstract
[86KB]

 

© 2004-2005, Κώστας Γκαβαρδίνας
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις September 10, 2005