Έρευνα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ενδιαφέρομαι για Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και κυρίως για Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων και Χωρικές ΒΔ. Επίσης, ασχολούμαι με Δίκτυα Υπολογιστών και ειδικά με θέματα Διαχείρισης και Ασφάλειας. Τελευταία μελετώ το Grid και το Next Generation Web.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ασχολούμαι με τα εξής ερευνητικά προγράμματα:

HarmonIT

EC -FP 5
EESD

 

Το HarmonIT στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ανοιχτής πλατφόρμας για τη σύζευξη μοντέλων και την εκτέλεση σύνθετων προσομοιώσεων.
Αυτή την περίοδο (Ιανουάριος 2005) οι προδιαγραφές του OpenMI έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επαλήθευσης με εφαρμογή σε πραγματικές μελέτες (Proof of Concept).

Ιστοσελίδα Προγράμματος: http://www.harmonit.org, http://www.openmi.org

HarmoniQuA

EC - FP 5
EESD

Το HarmoniQuA επιδιώκει τη συλλογή Γνώσης για την Εξασφάλιση της Ποιότητας, την οργάνωση της σε Βάση Γνώσης με οντολογική σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού εξασφάλισης ποιότητας προκειμένου να υποστηρίζει τους ερευνητές κατά την εκτέλεσης προσομοιώσεων με χρήση ομοιωμάτων.
Αυτή την περίοδο το εργαλείο Modelling Support Toolbox (MoST) έχει ολοκληρωθεί και ολοκληρώνεται ο δεύτερος γύρος δοκιμών του με εφαρμογή σε πραγματικές μελέτες.

Ιστοσελίδα Προγράμματος : http://www.harmoniqua.org

 

© 2004-2005, Κώστας Γκαβαρδίνας
Η σελίδα τροποποίηθηκε στις March 6, 2005