Κώστας Πατρούμπας 

Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15773 Ζωγράφου ΑΘΗΝΑ
Τηλ: +30 210 772 1446, Fax: +30 210 772 1442
kpatro [AT] dblab.ece.ntua.gr

Vita in brevis:

Είμαι απόφοιτος (1994) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1996, εργάζομαι στην Αθήνα ως σύμβουλος μηχανικός, προγραμματιστής και σχεδιαστής βάσεων δεδομένων για λογαριασμό εταιρειών, οργανισμών και ερευνητικών κέντρων. Έχω ειδικευθεί στην ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας (GIS) και έχω συνεργαστεί στην υλοποίηση εφαρμογών για κινητές συσκευές και στην παραγωγή ψηφιακών δεδομένων.

Το 2001 επέστρεψα στον ακαδημαϊκό χώρο ως φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος Γεωπληροφορική στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τον Νοέμβριο του 2003 ξεκίνησα διδακτορική έρευνα ως μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων, το οποίο διηύθυνε ο καθηγητής Τίμος Σελλής.

Από τον Μάϊο 2012 είμαι επιστημονικός συνεργάτης του συνεργάτης του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. «Αθηνά» και απασχολούμαι σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Έχω επίσης συνεργαστεί εκτάκτως με την Ερευνητική Ομάδα Διαχείρισης Πληροφορίας, την οποία διευθύνει ο καθηγητής Γιάννης Θεοδωρίδης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα συστήματα ρευμάτων δεδομένων, η διαχείριση κινούμενων αντικειμένων, η ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών.
Προσωπική_Μυθολογία

Τελευταία ενημέρωση: 7 Νοεμβρίου 2015